PL EN

Biblioteka Jagiellońska

Biblioteka Jagiellońska

Najważniejszą biblioteką Krakowa jest Biblioteka Jagiellońska. Dzięki bogatemu zasobowi druków polskich uznawana jest za bibliotekę narodową. Kompletuje i archiwizuje wszystkie druki polskie wydane w kraju i za granicą. Szczyci się bogatym historycznym księgozbiorem, którego powstanie było związane z działalnością Akademii Krakowskiej. Gromadzi najcenniejsze zabytki języka polskiego i literatury, m.in. pochodzący z 1408 roku zapis Bogurodzicy, pieśni wojennej rycerstwa polskiego z 1408 roku, rękopisy Jana Długosza, a także Liber viginti atrium, czyli Księgę Dwudziestu Sztuk z rzekomym odciskiem łapy szatana. W zbiorach biblioteki znalazły się również m.in. rękopisy De revolutionibus… Mikołaja Kopernika z roku 1543, słynnego Scherza E-dur Fryderyka Chopina, Wesela Stanisława Wyspiańskiego, dzieł Ignacego Jana Paderewskiego i Stanisława Moniuszki.

Po II wojnie światowej nastąpił dynamiczny napływ zbiorów do Biblioteki Jagiellońskiej (do ok. 40 tys. woluminów rocznie), zwłaszcza nowości wydawniczych. Od 1969 roku rozpoczęto archiwizowanie druków polskich, przeznaczając na ten cel jeden z dwu otrzymywanych od wydawnictw egzemplarzy obowiązkowych, a od 1996 – także dokumentów audiowizualnych i elektronicznych.

Biblioteka weszła w posiadanie tzw. Biblioteki Pruskiej „Berlinki”. To zbiór najcenniejszych zabytków europejskiej kultury. Dzieła Pruskiej Biblioteki Państwowej, ewakuowane w latach II wojny światowej z Berlina z obawy przed bombardowaniami, trafiły najpierw do Książa, a stamtąd do Krzeszowa, gdzie zostały znalezione po wojnie przez ekipy polskich muzealników i bibliotekarzy poszukujących dzieł zrabowanych przez Niemców, i przewiezione w tajemnicy przed Armią Czerwoną do Krakowa. W kolekcji znajduje się kilkaset manuskryptów muzycznych, w tym ponad sto partytur Mozarta, kilkadziesiąt Beethovena i Bacha, a także Brahmsa, Haydna, Schuberta, Schumanna, Mendelssohna, oraz listy Lutra, Dürera, Leibniza, Goethego, Kleista, braci Grimm, Hegla, Alexandra von Humboldta i jego brata Wilhelma.

Biblioteka Jagiellońska posiada bardzo bogate zbiory wydawnictw podziemnych. Opiekuje się nimi wraz z Fundacją Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego. Ważniejsze książki podziemne wydane w Krakowie, znajdujące się w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej, to m.in.: Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada Czesława Miłosza (wyd. NIW, 1979), zbiór esejów Etyka i poetyka Stanisława Barańczaka (wyd. ABC, 1981), Krótki traktat sowietologiczny Alaina Besançona (wyd. Kos, 1981), Człowiek zbuntowany Alberta Camusa (wyd. Oficyna Literacka, 1983), Wybór poezji Josifa Brodskiego (wyd. Oficyna Literacka, 1985).

Łączny zbiór biblioteczny Biblioteki Jagiellońskiej wynosi 7 134 635 pozycji (stan na 31 grudnia 2012 r.).

zobacz na mapie
Mapa
< przejdź do strony głównej