PL EN

Rabin Natan Nata Spira, zwany Megale Amukot

Rabin Natan Nata Spira, zwany Megale Amukot

Megale Amukot

przeczytaj

W swoim dziele Megale Amukot chciał Natan Nata Spira dać 1000 objaśnień do słów Pisma, w którym Mojżesz błaga o pozwolenie wejścia do Ziemi Obiecanej, “I rzekł Wiekuisty do mnie: ‘Dosyć tobie; nie mów do Mnie więcej w tej sprawie’” (Ks. Pwt 3:26). Wedle tradycji, gdy Spira miał już opracowanych 252 interpretacji, usłyszał głos z nieba: “Dosyć tobie!” – więc zadowolił się tą ilością objaśnień biblijnych i dalej dzieła swego nie rozszerzał.

(…)

Jak głosi legenda, pewnego wieczora Mojżesz Jakubowicz zapragnął odwiedzić swą córkę, Różę, i zięcia Natana Spirę (zwanego Megale Amukot). Róża powiedziała mu, że nie może wejść do środka, gdyż u jej męża przebywa Prorok Eliasz. To tylko rozjuszyło jej ojca. Na nic się zdały jej prośby i tłumaczenia. Mojżesz Jakubowicz wpadł do pokoju, w którym przebywał Natan Spira i ... więcej z niego nie wyszedł – padł trupem na miejscu. W pokoju siedział Natan Spira i rozmawiał z Prorokiem Eliaszem, który swą wizytą zaszczyca tylko najwybitniejszych uczonych mężów, a jego widok pozbawia życia zwykłych śmiertelników.

(…)

Natan Spira całymi nocami siedział w swej uczelni i zgłębiał pisma kabalistyczne, a świeca w jego oknie na poddaszu była w mieście żydowskim niby latarnią morską nad ciemnym morzem. Pewnego razu świeca zgasła i tejże nocy zgasło życie świętego męża, 13 dnia miesiąca Aw, 5393 (1633) roku. Został pochowany na Cmentarzu Remu, a inskrypcja na jego grobie głosi „Tu spoczywa mąż boży, najświątobliwszy z przodków, odsłaniający tajemnice [Megale Amukot], i to co głęboko ukryte, ten, o którym powiadają, że mówił z nim Eliasz twarzą w twarz, uczony, rabin, rektor Natan Nata Spira, syn Rabina Salomona Spiry błp.

(W oparciu o Majera Bałabana)

zwiń

Rabin Natan Nata Spira, zwany Megale Amukot

Rabin Natan Nata Spira, zwany Megale Amukot od tytułu swego głównego dzieła (1585 Kraków – 20 VII 1633), kabalista, jeden z pierwszych mistyków żydowskich w Polsce. Niezwykle uzdolniony, studiował nie tylko Talmud, ale także filozofię i kabałę. Poślubił Różę, córkę Mojżesza Jakubowicza, zamożnego członków gminy żydowskiej, co umożliwiło mu poświęcenie się w pełni studiom. Od 1617 r. był rektorem krakowskiej jesziwy. Jego kazania wywierały niepomierny wpływ na słuchaczy, a jego samego otaczała aura świętości. Jego dzieła, m.in. Megale Amukot (Odsłaniający tajemnice, 1637), ukazały się pośmiertnie. Między tym budynkiem a Synagogą Starą, znajdowała się, nieistniejąca już, Synagoga na Górce, („Afn bergl”), którą wybudował dla niego teść. Wedle tradycji, w górnym oknie po nocach paliła się świeca, przy której studiował Spira. Jest bohaterem wielu legend, a jego grób na Cmentarzu Remu, jest do dziś odwiedzany przez ludzi z całego świata.

zobacz na mapie
Mapa
< przejdź do strony głównej