PL EN

Stanisław Barańczak

Fot. Joanna Helander

Stanisław Barańczak

N a p u s t y m p a r k i n g u z a m i a s t e m , z a c i ą g a j ą c r ę c z n y h a m u l e c

posłuchaj
Czyta Marek Kondrat, nagranie udostępnione dzięki uprzejmości wydawnictwa a5
przeczytaj
Wiersz udostępniony dzięki uprzejmości wydawnictwa a5
Na pustym parkingu za miastem, zaciągając ręczny hamulec,
zastanawia się, co go właściwie tutaj przyniosło
i czemu na dobrą sprawę nigdy nie umiał nie ulec
sztampie smutku, znanej każdemu, kto uprawia niewidzialne rzemiosło
wygnania. Zawsze gdzieś będzie ojczyzna asfaltów spotniałych
pod mrozem wysokich latarń, ojczyzna zrudziałych podkładów
pod parą szyn, które także mogą liczyć na wzajemne spotkanie
w nieskończoności dopiero; ojczyzna rozpędu, rozpadu,
ruchu przed siebie w wąwozie szpar w podłodze rozeschłej,
w wąwozie lamp w cudzych oknach, w wąwozie tętnicy, w wąwozie
galaktycznego wybuchu. Co go właściwie tu jeszcze
trzyma, unieruchamia, co go zamyka w obwodzie
tej, a nie innej skóry, planety, parkingu za miastem.
I skąd to urojone, uroszczone prawo do wygnania,
jakby nie było prawdą, że i tak nikt dziś wieczór nie zaśnie
na własnej Ziemi. Gdzieś będzie: nie z własnej woli wybrana
sekunda ocknięcia się w ruchu, pośrodku zdyszanego wyznania
przecinek stawiany na oślep, na opak, na razie, na zawsze.
Wiersz udostępniony dzięki uprzejmości wydawnictwa a5
zwiń

Stanisław Barańczak

( ur. 1946) – poeta, krytyk literacki, tłumacz poezji, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli Nowej Fali. W latach 70tych aktywnie działał w opozycji – był członkiem KOR-u i Latającego Uniwersytetu w Poznaniu i Krakowie. Przez wiele lat był redaktorem krakowskiego „Studenta”, gdzie rozprawiał się z grafomańską twórczością. W 1981 na stałe wyemigrował do USA, gdzie przez wiele lat wykładał literaturę polską na Harvard University. Jeden z najwybitniejszych tłumaczy literatury angielskiej. Wielu uważa, że w swoim przekładzie Szekspira udało mu się prześcignąć oryginał. Tłumaczył także rzeczy nieco lżejsze, czego przykładem jest Fioletowa krowa” – zbiór 333 wierszy „poezji niepoważnej”, w którym znalazły się teksty m.in. Johna Lennona. (ms)

zobacz na mapie
Mapa
< przejdź do strony głównej