PL EN

Wiktor Woroszylski

Wiktor Woroszylski

Świt nad Nową Hutą

przeczytaj

Wiktor Woroszylski, Poemat „Świt nad Nową Hutą”, fragmenty

„Wieś, na której terenie powstaje Nowa Huta”
Nazwa tej wsi – Mogiła.
Dziejopis, który kiedyś przyjdzie,
niech wie: ta nazwa mówiła
o ciemności beznadziejnej, krzywdzie.

o śmiertelnym pocie parobków,
o tępej kułackiej chciwości,
o żywocie zwierzęcym – rok po roku,
o widnokręgu węższym, niż oko dojrzy.

Nowy trakt już biegnie przez wieś,
fundamentom domów ugór się poddał,
ale nie chce bez walki do mogiły zejść
przeszłość zła, ponura i podła.

Nocą ktoś przeciął kable,
brudną plotkę ktoś puścił na postrach,
kamień zza węgła nagle
uderzył w pierś zetempowca.

Wracającym od księdza tercjarkom
został w uszach szept o antychryście.
Wódka wlewa się w kułackie gardło,
budząc lepkie, plugawe myśli.

... W niedzielę szedł Zdzisiek drogą,
za nim wlókł się lipcowy upał.
I zderzyły się z wrogiego spojrzenia kłodą
zetempowska duma i upór.

Na szyi – czerwony krawat,
symbol długiej i trudnej walki.
Wróg by wolał aby pręga krwawa
strykiem ścisnęła kark.

Nie nam wzroku kułaka bać się!
Na budowie, w opłotkach wsi –
sroga bijąc, rozglądając się bacznie,
my tworzymy, rośniemy w siłę.

Ale póty, póki trwa Mogiła
(jutro zapomni tej nazwy),
niech czujności prawo w mózg nam wbija,
sens dyscypliny żelaznej,
prawdę, że budowa – walka znaczy,
że nie damy się złamać, ni zgiąć.

Nowa Huta, budując, walczy
i my walczymy
wraz z nią.

Pożegnanie

(...)
Nad Nową Hutą świt.
Znowu idą do pracy koledzy,
krok sprężysty
brygada odmierza.
Musisz dogonić ich, Zdzichu,
śpiesz się, leć!
Jeszcze
spotkamy się
nieraz.

Wiktor Woroszylski, Poemat „Świt nad Nową Hutą”, fragmenty

zwiń

Wiktor Woroszylski

(1927-1996) – poeta, prozaik, tłumacz i recenzent filmowy. Okupację przeżył w  Grodnie na fałszywych papierach, pracując w warsztacie stolarskim. W 1945 roku przyjechał do Łodzi, rozpoczął studia medyczne, ostatecznie ukończył jednak polonistykę na Uniwersytecie Łódzkim. Do 1966 roku był członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, ale zerwał z komunizmem po stłumieniu rewolucji węgierskiej 1956, którą obserwował przebywając wówczas w Budapeszcie. W  latach 70. XX w. związany z opozycją demokratyczną, współpracownik Komitetu Obrony Robotników, internowany po wprowadzeniu stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku. Autor książek Mniejszy szuka dużego (na podstawie powieści nakręcono film fabularny), Don Kichot, Kto zabił Puszkina?.
zobacz na mapie
Mapa
< przejdź do strony głównej